16:58 06/11/2019

Cổ phiếu nào sinh lời tốt nhất tại Mỹ 20 năm qua?

Nhật Minh

Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu rót 100 USD vào các cổ phiếu dưới đây năm 2000 và giữ tới nay?

Giá cổ phiếu thường lên xuống mỗi ngày, nhưng một số cổ phiếu mang lại lợi nhuận lớn cho các cổ đông trong dài hạn. 

Hai trường hợp nổi tiếng của chứng khoán Mỹ là Netflix và Apple. Nếu mua 100 USD vào hai cổ phiếu này năm 2000 và giữ đến nay, khoản đầu tư này sẽ lần lượt trở thành 23.071 USD và 7.416 USD. 

Dưới đây là 10 cổ phiếu sinh lời tốt nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ trong 20 năm qua, với mức lợi nhuận được tính từ ngày 31/12/1999 hoặc ngày cổ phiếu lên sàn tới ngày 22/10/2019.

best-performing-stocks-eb24

Nguồn: Business Insider/Yahoo Finance/HowMuch.net