10:54 29/05/2022

Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, nhóm cổ phiếu bán lẻ lớn đều có tuần khởi sắc. Trong đó, nhiều mã đã lọt top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất HOSE như FRT tăng 22,4%; DGW tăng 17,6%; PNJ tăng 17,2%...

Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 1
Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 2
Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 3
Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 4
Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 5
Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 6
Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 7
Cổ phiếu nhóm bán lẻ bứt tốc - Ảnh 8