08:21 04/11/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 28/10-1/11: HVG và CLG thay nhau dẫn đầu

Thủy Tiên

Trên HOSE, hai mã tăng mạnh nhất tuần vẫn đến từ nhóm cổ phiếu đầu cơ gồm CLG và HVG, tuy nhiên thứ tự so với tuần trước đã có sự thay đổi khi HVG vượt lên đứng đầu khi tăng 39,7%

Diễn biến vnindex tuần 28 tháng 10 đến 1 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 28 tháng 10 đến 1 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 28 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 28 tháng 10

Diễn biến hnxindex tuần 28 tháng 10 đến 1 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 28 tháng 10 đến 1 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 28 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 28 tháng 10

Diễn biến upcomindex tuần 28 tháng 10 đến 1 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 28 tháng 10 đến 1 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 28 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 28 tháng 10