14:36 31/12/2019

Công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước 15/2/2020

NHẬT DƯƠNG

Việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các nhà xuất bản phải công bố giá sách giáo khoa lớp 1 mới trước thời hạn 15/2/2020. Ảnh minh họa.
Các nhà xuất bản phải công bố giá sách giáo khoa lớp 1 mới trước thời hạn 15/2/2020. Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Theo đó, để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt phải có hình thức phù hợp để cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về sách giáo khoa nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, đầy đủ cho từng môn học.

Phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương, báo cáo về Bộ trước ngày 15/1/2020.

Đồng thời, các nhà xuất bản cần khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

Bên cạnh đó, Bộ cũng có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Các địa phương cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với việc lựa chọn sách giáo khoa phải bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của hội đồng. Các sở GD&ĐT cần gửi góp ý về bộ trước ngày 10/1/2020.

Các sở giáo dục và đào tạo cũng có trách nhiệm chủ động phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được phê duyệt để có hình thức phù hợp để cung cấp sách giáo khoa kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận.

Những nội dung này cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch và hoàn thành trước khi thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cần tham mưu với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng theo quy định của pháp luật.