18:44 27/12/2014

Công bố hàng loạt thống kê quan trọng về kinh tế 2014

Nguyên Hà

Năm nay cả nước có 67.823 doanh nghiệp ngừng hoạt động, trong khi có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Phía trước nhà ga hàng không T2&nbsp; - công trình vừa đi vào hoạt động tại sân bay Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: Reuters.<br>
Phía trước nhà ga hàng không T2&nbsp; - công trình vừa đi vào hoạt động tại sân bay Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: Reuters.<br>
Dân số trung bình năm 2014 của cả nước ước tính 90,73 triệu người, GDP ước tính tăng 5,98% là những con số được Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo chiều 27/12.

Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, cơ quan này nhận định.

Về cơ cấu nền kinh tế, cơ quan thống kê cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,12%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,50%; khu vực dịch vụ chiếm 43,38% (cơ cấu tương ứng của năm 2013 là: 18,38%; 38,31% và 43,31%).

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2014, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,20% so với năm 2013, đóng góp 4,72 điểm phần trăm vào mức tăng chung, tích lũy tài sản tăng 8,90%, đóng góp 2,90 điểm phần trăm.

Tín dụng tăng 12,62%

Liên quan đến hoạt động ngân hàng, thông cáo báo chí từ Tổng cục Thống kê cập nhật số liệu đến thời điểm 22/12/2014 cho thấy tổng phương tiện thanh toán tăng 15,99% so với tháng 12 năm 2013 (cùng kỳ năm 2013 tăng 16,13%).

Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 12,62% (cùng kỳ năm 2013 tăng 12,51%) còn huy động vốn tăng 15,76% (cùng kỳ năm 2013 tăng 17,23%).

Cho biết là dự trữ ngoại hối tăng cao, tỷ giá ngoại tệ được kiểm soát trong biên độ đề ra song bản thông cáo không đưa số liệu chi tiết.

Chỉ cập nhật đến thời điểm 15/12/2014, thông cáo nêu, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 814,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 551,4 nghìn tỷ đồng, bằng 102,3%; thu từ dầu thô đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, bằng 115,2%.

Theo quan điểm của Tổng cục Thống kê thì mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục được thực hiện thành công.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014 tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2013. CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013, mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Trong năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng bình quân mỗi tháng tăng 0,15%.

74.842 doanh nghiệp thành lập mới

Vẫn theo thông tin dành cho báo chí, trong năm 2014, cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013. Còn số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm qua là 1091 nghìn người, tăng 2,8% so với năm trước.
 
Trong năm 2014, cả nước có 15.419 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Con số từ cơ quan thống kê còn cho thấy, năm nay cả nước có 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký, bao gồm 9.501 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, giảm 3,2% so với năm trước.

Phần lớn số lượng doanh nghiệp giải thể là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng; 58.322 doanh nghiệp khó khăn phải ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước.

Trong đó, 11.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 46599 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký, Tổng cục Thống kê phân tích thêm.

Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2014 là 1027,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm 595,7 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 432,2 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thông cáo cụ thể thêm.