21:52 20/03/2015

Công bố kết quả IPO Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam

Hải Âu

Toàn bộ khối lượng cổ phần đăng ký mua đã được 29 nhà đầu tư đấu giá thành công

Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam có trụ sở tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, trên khu đất rộng gần 7 ha.<br>
Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam có trụ sở tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, trên khu đất rộng gần 7 ha.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là hơn 16,25 triệu cổ phần. Có 29 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 28 nhà đầu tư cá nhân.

Tổng khối lượng đăng ký mua là 620.500 cổ phần, chiếm khoảng 3,8% tổng lượng chào bán. Khối lượng đặt mua cao nhất là 100.000 cổ phần, thấp nhất là 200 cổ phần.

Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ khối lượng cổ phần đăng ký mua đã được 29 nhà đầu tư đấu giá thành công.

Giá đấu thành công cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần, thấp nhất là 10.050 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân là 10.058 đồng/cổ phần.

Theo tin từ phiên đấu giá, chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư cá nhân mua thành công với giá cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần, với khối lượng mua được là 200 cổ phần, chiếm 0,032%.

Tất cả số cổ phần còn lại là 620.300 cổ phần đều được mua với giá 10.050 đồng/cổ phần.

Không có nhà đầu tư nước ngoài nào tham dự buổi đấu giá này.

Vào cuối năm 2014, Thủ tướng cũng đã có ý kiến chỉ đạo về “phương án thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia” trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về phương thức cổ phần hóa, cơ cấu vốn điều lệ, nhà đầu tư chiến lược, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và các nội dung về phát triển Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định và chịu trách nhiệm về tiêu chí lựa chọn, giá bán cho nhà đầu tư chiến lược.