19:42 25/11/2019

Công bố thông tin chậm và thiếu, DST, VTH và DAG bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã có quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã DST-HNX), Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (mã VTH-HNX) và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) lần lượt ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã DST-HNX), Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (mã VTH-HNX) và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã DST) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (riêng và hợp nhất) đã được soát xét, Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2018.

Đối với Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VTH) bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo thường niên năm 2017, về việc bổ nhiệm người nội bộ theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2018.

Còn đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) bị cảnh cáo do không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, DAG bị phạt 70 triệu do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật gồm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017; Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV/2017 so với cùng kỳ; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ngày 08/10/2018; Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý IV/2018 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 có nội dung chưa đầy đủ và chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty.

Ngoài ra, công ty bị phạt thêm 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc.