19:26 10/12/2019

Công bố thông tin sai lệch, Khang Minh Group bị phạt 255 triệu

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khang Minh Group (mã GKM-HNX) với tổng số tiền là 255 triệu đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu GKM từ đầu năm đến nay - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu GKM từ đầu năm đến nay - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khang Minh Group (mã GKM-HNX) với tổng số tiền là 255 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, GKM công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 2/2018; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/4/2018; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm trước; Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước;

GKM bị phạt tiếp 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán được công ty công bố ngày 27/3/2019 và tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 27/8/2018 có thông tin về việc GKM đã sử dụng 79 tỷ đồng trong tổng số tiền thu được từ đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng năm 2018 để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh) xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-KM/2017.

Tuy nhiên, theo báo cáo của GKM và hồ sơ, tài liệu GKM cung cấp cho thấy GKM đã sử dụng 79 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh.

Đồng thời công ty này buộc cải chính thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, GKM bị phạt thêm 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017 ngày 21/9/2017 và Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-KM/2017 ngày 16/11/2017 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng, theo đó số tiền thu được sử dụng để đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu, trả tiền vay cá nhân và trả vay lưu động ngân hàng.

GKM đã thay đổi phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh để xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát công nghệ không nung conslab Thạch Anh và trả tiền vay cá nhân, trả tiền vay ngân hàng không theo phương án đã được thông qua nhưng không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định.

Được biết, Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (KMC) được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh gạch không nung xi măng cốt liệu chủ yếu phục vụ thị trường Hà Nam, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

KMC hiện quản lý và vận hành 6 dây chuyền sản xuất gạch xây không nung với tổng công suất 195 triệu viên qui tiêu chuẩn/năm. Nhà máy gạch không nung của KMC được đặt tại Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là Nhà máy sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu có công suất lớn nhất cả nước. KMC được niêm yết và giao dịch trên HNX từ năm 2017.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 3, GKM báo lãi 1,8 tỷ đồng – giảm nhẹ so với cùng kỳ, lũy kế đạt gần 2,6 tỷ đồng, giảm ½ so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 3/2019, công ty có hơn 8,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; 19,56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thi trường chứng khoán, 3 tháng gần đây, giá cổ phiếu GKM tăng 0,66% từ vùng giá 15.100 đồng/cổ phiếu lên 15.200 đồng/cổ phiếu với 31.800 đơn vị được giao dịch.