22:10 21/04/2012

Công trình cao tầng phải dùng ít nhất 30% vật liệu xây dựng không nung

Hà Anh

Các công trình sử dụng vốn nhà nước như trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung

Cần chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.
Cần chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Theo đó, các bộ ngành, địa phương khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung, kể cả các sản phẩm tấm tường thạch cao và tấm 3D.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách đồng bộ nhằm tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung theo hướng các công trình sử dụng vốn nhà nước như trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học bắt buộc phải sử dụng  vật liệu xây dựng không nung.

Đặc biệt, các công trình xây dựng nhà cao tầng không phân biệt nguồn vốn phải ưu tiên và phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung tối thiểu là 30% trong tổng số vật liệu xây dựng.