09:35 16/07/2017

Công ty mua bán nợ DATC báo lãi hơn 160 tỷ đồng

Bạch Dương

DATC đã thoái vốn tại 3 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận vượt 160 tỷ đồng

Tổng doanh thu 6 tháng của DATC đạt 806,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2016.
Tổng doanh thu 6 tháng của DATC đạt 806,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2016.
Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cho thấy, tổng doanh thu nợ và tài sản của công ty đạt 898 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu 6 tháng đạt 806,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2016. Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 23 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp thoái vốn là 3 doanh nghiệp, lợi nhuận ước thực hiện 160 tỷ đồng.

Công ty cho biết đã hoàn thành tái cơ cấu chuyển 1 doanh nghiệp thành công ty cổ phần và đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp 119,7 tỷ đồng.

Về công tác thoái vốn đầu tư, DATC đã rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty để thoái vốn theo quy định, kể cả thoái vốn các doanh nghiệp mới góp vốn từ 2014, 2015 để đưa vào kế hoạch thoái vốn.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 3 doanh nghiệp với số vốn thu hồi là 41,96 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch về doanh thu.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, 6 tháng cuối năm, DATC tiếp tục đẩy mạnh công tác đàm phán mua nợ của các doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục phối hợp đồng bộ với các bộ, ngành để đảm bảo thời hạn tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu...