09:05 04/07/2012

Cứ đến hè, laptop lại nóng rãy

Cuộc sống số

Laptop Acer cứ đến hè là tăng nhiệt, chỗ đặt tay để gõ bàn phím nóng rãy

Nếu dùng trong môi trường có điều hòa thì máy tính sẽ không bị nóng, hoặc nếu có thì chỉ hơi ấm.
Nếu dùng trong môi trường có điều hòa thì máy tính sẽ không bị nóng, hoặc nếu có thì chỉ hơi ấm.
Em đang dùng laptop Acer, nhưng cứ đến hè là chỗ đặt tay để gõ bàn phím lại nóng, thậm chí tới mức em phải gấp giấy kê lên.

Em được biết, nếu dùng trong môi trường có điều hòa thì máy tính sẽ không bị nóng, hoặc nếu có thì chỉ hơi ấm. Tuy nhiên, em là sinh viên nên không có điều kiện thường xuyên sử dụng máy tính trong môi trường có điều hòa.

Mong các anh, chị tư vấn giúp để em có thể sử dụng laptop mà ít bị nóng trong những ngày hè.

(Hoàng Tuấn)