10:42 09/12/2021

Cục trưởng Cục Viễn thông được bầu làm Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng

Trần Kỳ

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 4, khóa XVI, HĐND thành phố Hải Phòng, ông Hoàng Minh Cường, Cục Trưởng Cục Viễn thông – Bộ Thông tin Truyền thông đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021- 2026 với 100% số phiếu bầu...

Ông Hoàng Minh Cường, Cục Trưởng Cục Viễn thông – Bộ Thông tin Truyền thông đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ông Hoàng Minh Cường, Cục Trưởng Cục Viễn thông – Bộ Thông tin Truyền thông đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trước đó vào ngày 04/12/2021, Thành ủy Hải Phòng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hoàng Minh Cường tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được biết, ông Hoàng Minh Cường sinh năm 1973. Ông là người được đào tạo bài bản trong khá nhiều lĩnh vực như: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, kinh tế, lý luận chính trị, cụ thể: ông là Kỹ sư thông tin (Đại học Bách Khoa Hà Nội), Cử nhân quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Thạc sĩ điện tử viễn thông (Học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội), Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Đồng thời, ông là người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành thông tin và truyền thông.

Từ năm 1995, ông Cường đã tham gia công tác trong ngành Bưu chính viễn thông tại Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC.

Từ năm 2000 - 2002, ông giữ chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật, Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (Tổng cục Bưu điện). Từ 2002 - 2011, ông Cường giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và từ năm 2011 - 3/2015 giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Sau đó ông Cường có 4 năm (từ 2015 - 2019) giữ chức vụ Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương. Từ tháng 3 năm 2019 đên tháng 7/2019  ông được bổ nhiệm vị trí Phó cục trưởng Cục Viễn thông.

Và đến ngày 11/7/2019 ông được bổ nhiệm chức danh Cục Trưởng Cục Viến thông – Bộ thông tin Truyền thông.

Được biết, trong tháng 10/2021 Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TƯ về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó chú trọng phát triển số hóa 3 lĩnh vực chính đó là, phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số.

Theo giới phân tích, với năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, và với chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Hoàng Minh Cường sẽ là sự bổ sung quan trọng cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý điều hành của hệ thống chính trị thành phố, đồng thời sẽ sớm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số của Thành ủy Hải Phòng.