14:31 08/12/2021

Hải Phòng đặt mục tiêu thu nộp ngân sách trên 100 nghìn tỷ vào năm 2022

Trần Kỳ

Sáng 8/12/2021, Kỳ họp thứ 4 khóa XVI nhiệm kỳ 2021 -2026 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã chính thức khai mạc. Theo nội dung chương trình, có 4 vấn đề chính sẽ được đưa ra tại kỳ họp này để HĐND thành phố  xem xét, cho ý kiến và quyết định...

Kỳ họp thứ 4 khóa XVI nhiệm kỳ 2021 -2026 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã chính thức khai mạc
Kỳ họp thứ 4 khóa XVI nhiệm kỳ 2021 -2026 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã chính thức khai mạc

Trong đó hội nghị xem xét các báo cáo của UBND thành phố về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ninh, dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Theo số liệu của UBND thành phố Hải Phòng về lĩnh vực kinh tế,  trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hải Phòng ước tăng 12,38%, đây là mức tăng trưởng nằm trong top đầu của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 90 nghìn tỷ đồng, trong đó thu từ xuất nhập khẩu khoảng 54 nghìn tỷ, thu nội địa ước đạt 35 nghìn tỷ.

Đặc biệt, mặc dù trong bối cảnh các hoạt động của nền kinh tế bị ảnh hưởng xấu do đại dịch Covid-19 nhưng Hải Phòng vẫn thu hút được 3,13 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế khác như, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa qua cảng đều tăng so với cùng kỳ. Cũng trong năm này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vào Hải Phòng ước lên tới gần 174 nghìn tỷ đồng, tăng 1,32% so với cùng kỳ.

Hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đã được Hải Phòng khởi công, khánh thành trong năm vừa qua, có thể kể đến như, hoàn thành và đưa vào khai thác Trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, cầu Dinh, cầu Quang Thanh nối với tỉnh Hải Dương, tuyến đường nối nút giao Nam cầu Bính đến ngã 4 đường Tôn Đức Thắng – Máng Nước – Quốc lộ 5…. những công trình, dụ án này đã tạo động lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế -  xã hội thành phố.

Tại Kỳ họp, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, có được kết quả này là nhờ sự quyết tâm nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là yếu tố vô cùng quan trọng để Hải Phòng thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 4 khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân TP.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 4 khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân TP.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng, năm 2022, Hải Phòng sẽ chọn chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”. Nhằm hiện thực hóa chủ để này bên cạnh cần thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Hải Phòng tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển dựa trên 3 trụ cột chủ yếu đó là: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Năm 2022, Hải Phòng đặt ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 7.300 USD, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 2,5- 3 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2 trăm nghìn tỷ đồng…đặc biệt, trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước, Hải Phòng sẽ phấn đấu đạt trên 100 nghìn tỷ đồng.