08:46 19/09/2007

Cúm gia cầm bùng phát ở Trung Quốc

Nguyên Hạnh

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc khẳng định về vụ bùng phát cúm gia cầm H5N1 ở khu Phiên Ngu, thành phố Quảng Châu

Hồng Kông đã ra quyết định tạm ngưng nhập khẩu các loại gia cầm và sản phẩm từ gia cầm từ khu vực bị nhiễm dịch bệnh trong vòng 21 ngày.
Hồng Kông đã ra quyết định tạm ngưng nhập khẩu các loại gia cầm và sản phẩm từ gia cầm từ khu vực bị nhiễm dịch bệnh trong vòng 21 ngày.
Theo Xinhua, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc khẳng định về vụ bùng phát cúm gia cầm H5N1 ở khu Phiên Ngu, thành phố Quảng Châu, Quảng Đông.

Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông (HKSAR) đã ra quyết định tạm ngưng nhập khẩu các loại gia cầm và sản phẩm từ gia cầm từ khu vực bị nhiễm dịch bệnh trong vòng 21 ngày.

HKSAR tuyên bố tạm ngưng nhập khẩu gia cầm và chim sống, gà con, trứng gia cầm, thịt gia cầm nướng và đông lạnh từ tất cả các nông trại nằm trong khu vực có bán kính 24 km kể từ trung tâm bùng phát dịch bệnh ở thị trấn Tân Tạo, Phiên Ngu.

Ngoài ra, Hồng Kông cũng tạm ngưng nhập khẩu vịt, ngỗng nướng và đông lạnh cũng như trứng vịt và ngỗng tại tỉnh Quảng Đông trong vòng một tuần, do dịch bệnh bùng phát từ thuỷ cầm.

Các nhà khoa học lo ngại, virút cúm gia cầm có thể biến thể và dễ dàng làm lây truyền giữa người với người và tạo ra một đại dịch toàn cầu.