00:17 09/11/2016

Cuộc đua vào Nhà Trắng trong mắt người dân thế giới

Thăng Điệp

Người dân tại các quốc gia có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự quan tâm tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ