23:57 08/11/2016

Trump - Clinton đi bỏ phiếu trong cuộc bầu Tổng thống lịch sử

Bình Minh

Cử tri Mỹ đang chọn lựa giữa Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và Donald Trump của Đảng Cộng hòa