21:06 05/01/2020

Cuối năm, một loạt công ty chứng khoán bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định ề việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với FPTS, NASC và VIG

Trang web của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam.
Trang web của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định ề việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) và Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (mã VIG).

Theo đó, FPTS bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cụ thể: trong năm 2019, khi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, Công ty cổ phần chứng khoán FPT không ký hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.

Cùng ngày, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (NASC) bị phạt tổng cộng là 120 triệu đồng. Cụ thể: NASC bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

NASC đã bố trí nhân viên làm việc tại bộ phận môi giới, ký kết các hợp đồng mở tài khoản chứng khoán, nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán cho khách hàng khi chưa có chứng chỉ hành nghề. Đến ngày 12/11/2019, công ty đã khắc phục vi phạm, có quyết định điều chuyển không để nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề làm việc tại bộ phận Môi giới.

Đồng thời, phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn Quyết định số 39/2018/QĐ-2018 ngày 24/10/2018 và Quyết định số 40/2018/QĐ-2018 ngày 24/12/2018 về việc giao dịch có giá trị trên 10% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất.

Trước đó, Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) bị phạt bị phạt tổng cộng 275 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi như: không có đủ người hành nghề chứng khoán; Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, cho khách vay khi không đủ tiền và báo cáo không đúng thời hạn.

Cụ thể: công ty bị phạt 40 triệu đồng do công ty không đảm bảo số lượng người hành nghề chứng khoán tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại Trụ sở và Chi nhánh Hà Nội.

Tiếp theo công ty bị phạt 50 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể: bà Đỗ Thị Hải là nhân viên hành chính nhân sự kiêm kế toán của Công ty, chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động nhưng ký tên trên một số hợp đồng mở tài khoản của khách hàng với vai trò nhân viên mở tài khoản.

Công ty bị phạt tiếp 125 triệu đồng là do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Cụ thể: trong năm 2017 và năm 2018, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền tại thời điểm đặt lệnh.

Cuối cùng là bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, Báo cáo tỷ lệ tài chính tại ngày 30/6/2019 đã soát xét.