17:23 29/11/2020

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ

Thuỷ Tiên

Tuần này là tuần thứ 2 mã CVT dẫn đầu nhóm tăng tốt nhất sàn HOSE, theo đó giá cổ phiếu này liên tiếp chinh phục được các mức cao kỷ lục mới

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 1.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 2.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 3.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 4.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 5.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 6.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 7.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 8.

CVT bay cao với 9 phiên liên tiếp tăng kịch biên độ - Ảnh 9.