15:58 22/11/2020

Đà bùng nổ của nhóm cổ phiếu thép vẫn chưa dừng

Thuỷ Tiên

Nhóm cổ phiếu thép gồm TLH, POM, NKG có tuần thứ 2 liên tiếp lọt vào top 10 mã tăng cao nhất HOSE, thậm chí tuần này còn đón nhận thêm VIS

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 2.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 3.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 4.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 5.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 6.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 7.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 8.

Nhóm cổ phiếu thép lại tiếp tục bùng nổ - Ảnh 9.