17:57 17/09/2021

Đà Nẵng: Các công trình xây dựng ngoài “vùng đỏ” được phép thi công

Từ ngày 16/9/2021, các công trình xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng được phép thi công trừ các công trình nằm trong vùng đỏ và được bố trí tối đa số người làm việc…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5992/UBND-SXD về việc hướng dẫn việc hoạt động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kể từ ngày 16/9/2021, các công trình xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng được phép thi công (trừ các công trình nằm trong vùng đỏ); các công trình được bố trí tối đa số người làm việc, trường hợp có lao động người ngoại tỉnh thì phải thực hiện đảm bảo phương án 3 tại chỗ.

Các cá nhân tham gia giao thông đến các công trình xây dựng như: Cán bộ kỹ thuật, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, công nhân xây dựng, vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công…phải được cấp Giấy đi đường QRCode.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành phố đã phân cấp giao Sở Xây dựng là đơn vị cấp giấy đi đường cho những người tham gia giao thông phục vụ các công trình trọng điểm, động lực và cấp bách kèm theo phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động xây dựng;

Ủy ban nhân dân các quận/huyện cấp giấy cho những người tham gia các công trình xây dựng dân dụng, các công trình khác và tại các cơ sở sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng, phương tiện tham gia vận chuyển trên địa bàn thuộc quyền quản lý; Ủy ban nhân dân các xã/phường cấp giấy cho các cá nhân vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn xã, phường, kèm theo phương tiện tham gia vận chuyển. 

Như vậy, ngoài 25 công trình xây dựng trọng điểm, động lực của thành phố đã được phép hoạt động trở lại từ cuối tháng 8/2021, thời điểm khi Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, đặc biệt đã thực hiện xét nghiệm thần tốc, bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, đến nay thành phố đã cho phép tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn (trừ những công trình nằm trong vùng đỏ) được hoạt động.

Các công trình xây dựng được phép hoạt động sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, kịp thời giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động.