08:17 08/09/2011

Đa số lao động từ Libya trở về đã được hỗ trợ

Nam Anh

Các doanh nghiệp đang tiến hành làm thủ tục thanh lý hợp đồng và giải ngân tiền hỗ trợ của Chính phủ cho lao động về từ Libya

Việt Nam đã phải chi một khoản ngân sách khá lớn trong sự cố khủng hoảng chính trị tại Libya hồi tháng 2, khiến hơn 10.000 lao động phải về nước trước thời hạn.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước, không kể các chi phí do các doanh nghiệp sử dụng lao động và các tổ chức quốc tế giúp đỡ, ngân sách Nhà nước đã chi gần 120 tỷ đồng để đưa toàn bộ lao động về nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết, hiện Cục đã giải ngân tiền hỗ trợ cho hầu hết các doanh nghiệp có lao động trở về từ Libya thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 940 của Chính phủ.

Mức hỗ trợ được chú trọng cho các lao động có thời hạn làm việc tại Libya dưới 6 tháng (tính đến ngày 15/2/2011); cao nhất là 12 triệu đồng, dành cho đối tượng lao động mới đi lao động ở Libya dưới 1 tháng và là động huyện nghèo.

Được biết, ngoài khoản tiền hỗ trợ theo Quyết định của Chính phủ, một số doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm cho người lao động từ các nguồn tài trợ khác và từ khoản bảo hiểm mà người lao động đã tham gia.

Một số lao động bị chủ sử nợ lương cũng sẽ nhận được số lương còn nợ (đối với những trường hợp chủ sử dụng đã gửi trả người lao động qua công ty xuất khẩu lao động trong nước).