16:05 22/12/2020

Đạm Phú Mỹ: Lợi nhuận ước đạt 840 tỷ đồng, vượt 64% kế hoạch năm

Quỳnh Nguyễn

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước đạt 840 tỷ, ước đạt 164% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 279 tỷ đồng

PowerPoint PresentationĐây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã DPM).

Năm 2020 biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác nông nghiệp và thị trường nông sản, khiến nhu cầu tiêu thụ phân bón giảm mạnh. Sức mua giảm, vấn nạn phân bón giả, kém chất lượng hoành hành... khiến thị trường phân bón cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

Dù vậy, sản lượng sản xuất và kinh doanh sản phẩm chủ lực Urê Phú Mỹ vượt kế hoạch năm. Trong đó sản lượng sản xuất ước đạt 868.000 tấn, ước đạt 111% kế hoạch năm 2020; sản lượng tiêu thụ ước đạt 807.000 tấn, ước đạt 103% năm 2020.

Theo Đạm Phú Mỹ, do tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi khi giá nguyên liệu giảm cùng các thời cơ của thị trường nên sản lượng sản xuất và kinh doanh sản phẩm chủ lực vượt kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước đạt 840 tỷ, ước đạt 164% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 279 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch năm. Được biết, năm 2020, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 8.706 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 491 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền 10%.

Năm 2021, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ 766.000 tấn, NPK Phú Mỹ đạt 150.000 tấn, đồng thời tiến hành bảo dưỡng tổng thể nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2021 và tập trung nguồn lực để kiểm soát cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.

PowerPoint Presentation Hồi tháng 11, khối phân tích Công ty Chứng khoán BSC đánh giá các cổ phiếu trong nhóm ngành phân đạm như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi nhận được khoản hoàn thuế khoảng từ 200-300 tỷ đồng nếu Nghị quyết số 159/NQ-CP được Quốc hội thông qua. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12/2020, cổ phiếu DPM chốt ở mức 19.550 đồng/cổ phiếu.