08:22 25/06/2018

Đăng ký quá hạn, Tổng công ty Đức Giang bị phạt tiền

Hà Anh

Tổng công ty Đức Giang bị phạt 70 triệu đồng do đã đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng

Tổng Công ty Đức Giang - CTCP.
Tổng Công ty Đức Giang - CTCP.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần (Hà Nội).

Theo đó, công ty này bị phạt 70 triệu đồng do đã đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng.

Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (Tổng công ty) trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2017, HNX mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2018.