15:59 11/09/2017

Đảo của tỷ phú Richard Branson tan hoang sau siêu bão Irma

Kim Tuyến

Các công trình xa xỉ và cây xanh trên hòn đảo riêng của tỷ phú Richard Branson bị hư hại nặng nề khi siêu bão Irma đi qua

Hình ảnh tan hoang trên hòn đảo Necker của tỷ phú Richard Branson.
Hình ảnh tan hoang trên hòn đảo Necker của tỷ phú Richard Branson.