Đạt 251.000 tỷ đồng, Viettel chiếm 50% doanh toàn ngành viễn thông

Năm 2019, Tập đoàn Viettel đạt lợi nhuận đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,5 % ...

Hội nghị tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Viettel.

Thủy Diệu

11/01/2020 22:29

Con số trên được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của tập đoàn này, diễn ra ngày 10/1/2020.

Viettel cho biết, 2019 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược "Kiến tạo xã hội số", Viettel hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu hơn 251 nghìn tỷ đồng, chiếm 50% doanh thu toàn ngành viễn thông. Lợi nhuận đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,5 %.

Nộp ngân sách hơn 38 nghìn tỷ đổng, tăng trưởng 2,7%.

Theo Viettel, với tốc độ tăng trưởng 7,5%, tập đoàn tiếp tục dẫn đầu, gấp gần 3 lần tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp liền sau Viettel trong lĩnh vực viễn thông. Mức tăng này cũng cao hơn tốc độ trung bình của toàn xã hội khi tăng trưởng GDP của Việt Nam là 7,02% - thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới.

Tập đoàn này cho rằng, thị trường dù đã dần bão hòa nhưng lĩnh vực viễn thông của Viettel vẫn tăng trưởng 6,4%, gấp gần 2 lần trung bình của thế giới. Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư nước ngoài của Viettel tăng trưởng 24,4%, gấp 6 lần trung bình thế giới.

Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài của Viettel đạt gần 42 nghìn tỷ đồng, đóng góp 2.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - gấp 2 lần so với kế hoạch dự kiến.

Doanh thu từ lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin cũng tăng trưởng 40% so với năm 2018. Trong lĩnh vực thanh toán số Viettel từng bước hoàn thiện hệ sinh thái Viettelpay, đã kết nối mở rộng hệ sinh thái với trên 300 đối tác bên ngoài thuộc 15 ngành dịch vụ, dòng tiền phát sinh trung bình hàng tháng đạt 50.000 tỷ đồng với 40 triệu lượt giao dịch.