20:47 09/06/2022

Dầu khí Nhơn Trạch 2 dự kiến lợi nhuận năm 2022 đạt 468 tỷ đồng

Mộc Minh -

Đây là mức lợi nhuận thấp nhất mà NT2 đạt được trong 9 năm trở lại đây…

Sáng 09/06/2022, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Năm nay, Hội đồng quản trị công ty trình kế hoạch sản lượng điện 4,3 tỷ kWh, tăng 34% so với năm trước. Tổng doanh thu ở mức 8.129 tỷ đồng, tăng 31%.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 12% so với thực hiện năm 2021, xuống còn 468 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất mà NT2 đạt được trong 9 năm trở lại đây.

Tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến 15%. Cổ tức còn lại của năm 2021 sẽ chi trả nốt cho cổ đông sau đại hội này (đã tạm ứng 10%).

Theo ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc NT2, năm 2022, công ty tiếp tục đối mặt với các khó khăn khi giá khí đầu vào tăng cao, nguồn năng lượng tái tạo tăng liên tục làm giảm tính cạnh tranh và hiệu quả trong thị trường điện…

Ngoài ra, nguồn năng lượng tái tạo tập trung chủ yếu ở miền Nam ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà máy nhiệt điện khi làm giảm giá thị trường, giảm tỷ lệ huy động nhiệt điện khí liên tục qua các năm (từ mức 17,5% năm 2019 về 12% năm 2022)… Điều này tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của NT2 trong năm 2022 khi tỷ lệ năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng chiếm 15,21% so với tỷ lệ nhiệt điện khí thì giảm chỉ chiếm 11,95%.

Bên cạnh đó, sản lượng điện hợp đồng (Qc) năm nay cao hơn khoảng 5,5% năm trước, tương ứng 180 triệu kWh, song vẫn thấp hơn nhiều so với các năm trước. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã tính toán huy động hệ thống điện và phân bổ Qc các tháng 2, 9, 10 rất thấp dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cảu Nhơn Trạch 2 giảm (do nhà máy chưa hết khấu hao). Đây là một thách thức rất lớn để đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 15% của công ty năm nay.

Lãnh đạo NT2 trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2022 trước cổ đông - Ảnh: VNE.
Lãnh đạo NT2 trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2022 trước cổ đông - Ảnh: VNE.

Kết thúc quý 1/2022, NT2 ghi nhận lợi nhuận ròng gần 160 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu thuần tăng 22%, lên gần 2.007 tỷ đồng, cộng thêm chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh.

So với kế hoạch, công ty đã thực hiện 25% chỉ tiêu doanh thu và 34% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Thông tin thêm về ảnh hưởng của điện mặt trời và điện gió đến hoạt động của NT2 khi quy hoạch điện VIII được phê duyệt, theo ông Ngô Đức Nhân khi đó tỷ trọng điện mặt trời tăng lên, đây là xu hướng trên thế giới. Dù vậy, điện khí vẫn có lợi thế riêng, điện mặt trời hết nắng thì hết điện và điện khí có thể tranh thủ chạy. Quy hoạch điện VIII nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phân bổ điện từng vùng miền.