Thanh Hóa “chạy nước rút” để kịp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Doanh nghiệp

Thanh Hóa “chạy nước rút” để kịp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đến cuối tháng 9/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm của tỉnh Thanh Hóa đạt 55% kế hoạch, đứng thứ 12/20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Tuy nhiên, địa phương này vẫn còn tồn đọng 237,514 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021 đã được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022...