23:17 07/03/2010

Đề xuất thành lập Bộ Tài chính Châu Âu

Thu Trà

Thủ tướng Bỉ đã đề xuất thành lập Bộ Tài chính Châu Âu cùng với một cơ quan khác để quản lý vấn đề nợ của Eurozone

Thủ tướng Bỉ Yves Leterme - Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Bỉ Yves Leterme - Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Bỉ Yves Leterme cuối tuần qua đã đề xuất thành lập Bộ Tài chính Châu Âu cùng với một cơ quan khác để quản lý vấn đề nợ của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Theo đề xuất, ngoài thành lập một bộ tài chính chung, cần có một cơ quan khác gọi là Cơ quan Nợ Châu Âu (EDA), có nhiệm vụ quản lý các khoản nợ công của chính phủ các nước sử dụng đồng Euro, phụ trách các khoản tín dụng hiện hành và đưa ra những khoản tín dụng mới với sự chấp thuận của Hội đồng Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Liên minh châu Âu (Ecofin) và nhóm Euro.

Thủ tướng Luxembourg, hiện là Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro, lại ủng hộ thành lập một cơ quan xếp hạng châu Âu trực thuộc ECB. Ông cho rằng hiện có quá nhiều cơ quan xếp hạng tín dụng như Fitch, Moody's hay Standard & Poor... những đánh giá của các cơ quan này thường gây tác động không nhỏ tới thị trường tài chính.