Quốc hội quyết định giảm 52.000 ha đất lúa

Thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...

Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến 2020.

Minh Thuý

09/04/2016 17:50

Thực tế đòi hỏi phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình trước khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, sáng 9/4.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, một số vị đại biểu đề nghị giữ diện tích đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và rà soát làm rõ tác động của biến đổi khí hậu tới diện tích đất trồng lúa.

Đồng thời có ý kiến băn khoăn về tính khả thi khi chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây hàng năm khác sẽ khó khăn khi trở lại trồng lúa.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện với tần suất ngày càng tăng tại các vùng ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long dẫn đến một số diện tích không còn phù hợp với điều kiện canh tác sản xuất lúa. 

Và diện tích đất lúa còn lại đã được tính toán trên cơ sở khoa học để bảo đảm an ninh lương thực với tầm nhìn dài hạn.

Dự kiến có 400 nghìn ha đất trồng lúa được chuyển đổi sang trồng cây hàng năm như: ngô, lạc, đậu tương, rau, hoa… khi cần thiết diện tích này có thể quay lại trồng lúa được. 

Với giải trình này, Quốc hội đã đồng ý giảm hơn 52h đất trồng lúa, từ 3.812.000 ha xuống còn 3.760.000 ha.

Liên quan đến đất phát triển hạ tầng, có ý kiến đề cho rằng diện tích đất dành cho sân golf là quá nhiều, đề nghị báo cáo rõ diện tích đất sân golf chiếm bao nhiêu.

Hiện cả nước có 96 sân golf với 10,98 nghìn ha. Theo báo cáo của Chính phủ, việc phát triển sân golf không sử dụng vào đất trồng lúa, đất trồng rau, màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết.

Theo nghị quyết, cả đất quốc phòng và đất an ninh đều được điều chỉnh giảm. Đất quốc phòng giảm 47.000 ha và đất an ninh giảm hơn 10.000 ha.