14:58 16/03/2012

Điện cũng sắp có quỹ bình ổn giá

Bảo Anh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ được phép trích từ quỹ bình ổn giá điện để bình ổn giá

Quỹ bình ổn giá điện là một trong những động thái đầu tiên để hình thành thị trường điện.
Quỹ bình ổn giá điện là một trong những động thái đầu tiên để hình thành thị trường điện.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành cơ chế điều hành quỹ bình ổn giá điện.

Chỉ đạo này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản. Theo đó, giá bán điện được tính toán, kiểm tra hằng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào về tỷ giá, nhiên liệu và cơ cấu sản lượng điện phát sinh. Trước ngày 20 hằng tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán thành phần chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản.

Đặc biệt, EVN sẽ được phép trích từ quỹ bình ổn giá điện để bình ổn giá. Trường hợp đã trích quỹ bình ổn giá điện mà giá bán điện bình quân tính toán vẫn tăng trên 5% thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức 5%. Sau 5 ngày Bộ Công Thương không có ý kiến trả lời, EVN được điều chỉnh giá bán điện tăng ở mức 5% so với giá bán điện hiện hành.

Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, quá trình phát triển của ngành điện cần thiết phải hình thành thị trường điện để thu hút đầu tư vào phát triển ngành điện; kết quả vận hành thị trường điện thí điểm cho thấy các quy định quy phạm pháp luật và kinh nghiệm vận hành thị trường điện đã cho kết quả ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, các kết quả này chưa thực sự phản ánh đúng hành vi của thị trường điện do chưa thực hiện thanh toán. Phó thủ tướng đồng ý thực hiện thanh toán thực theo thị trường cho các nhà máy đủ điều kiện từ ngày 1/5/2012 để thử nghiệm các hệ thống liên quan đến thanh toán và đánh giá hiệu quả của thị trường.

 Cùng với việc chỉ đạo lập quỹ bình ổn giá điện, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương có quyết định thành lập các tổng công ty phát điện trực thuộc EVN trong tháng 4/2012.

Ngoài ra, trước ngày 31/3/2012, Bộ Công Thương phải chỉ đạo hoàn thành việc thẩm định và ban hành 7 quy trình hướng dẫn thực hiện quy định vận hành thị trường điện; chỉ đạo các nhà máy điện còn lại hoàn thành việc đầu tư thiết bị trong hàng rào nhà máy, hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện thử nghiệm, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ cho điều hành thị trường điện.