Giữ nguyên 6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 26/11 với 85,31% tổng số đại biểu tán thành...

100% đại biểu có mặt tán thành danh mục 6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Nguyên Hà

26/11/2014 09:13

Đại biểu đề nghị bổ sung, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn đề nghị giữ nguyên 6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 26/11, với 85,31% tổng số đại biểu tán thành.

Cụ thể, sáu hoạt động bị cấm đầu tư kinh doanh gồm có: các chất ma túy; các loại hóa chất, khoáng vật; mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã, mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Trong đó, các hoạt động một, hai, ba đều có phụ lục quy định cụ thể phạm vi bị cấm.

Tất cả 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh này đều đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhưng được tổng hợp trong Luật Đầu tư để làm rõ hơn quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung về nội dung cấm buôn bán, kinh doanh chất phóng xạ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử,  một số cơ quan, tổ chức vẫn được xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ (trong đó có chất phóng xạ) sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Do vậy, nội dung này xin tiếp thu, bổ sung vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng, vũ trang, thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dụng quân sự, công an, quân trang, phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an, quân dụng cho lực lượng vũ trang, linh kiện, bộ phận, phụ tùng vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng để chế tạo chúng cũng được đề nghị bổ sung vào danh mục cấm.

Song, theo giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì hiện nay việc sản xuất, kinh doanh vũ khí quân dụng và các phương tiện quân sự... vẫn được một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện  trên cơ sở Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch. Do vậy, lĩnh vực này đã được quy định trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

"Trước mắt, xin tiếp thu, bổ sung vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Sau khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả nghiên cứu và có đề án xử lý cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định bổ sung ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định", Chủ nhiệm Giàu báo cáo.

Biểu quyết riêng điều 6 về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, 429/429 vị đại biểu có mặt đều tán thành.

Giữ nguyên số lượng ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, song ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được thu hẹp từ 272 xuống còn 267, sau khi một số ngành, nghề trùng lắp nhau được gộp lại hoặc bổ sung, báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án luật nêu rõ.

Chẳng hạn hai ngành kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đã được gộp thành thành ngành kinh doanh bất động sản. Hay gộp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và dịch vụ xác định giá đất thành kinh doanh dịch vụ thẩm định giá…

Với điều 7 về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, kết quả biểu quyết có 6/427 vị tham gia biểu quyết không tán thành.

Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Luật đã quy định việc bãi bỏ các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước thời điểm luật này có hiệu lực, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.