16:21 22/05/2013

Độc đáo dịch vụ “ăn tối trên trời”

An Huy

“Ăn tối trên trời” (Dinner in the Sky) đang nổi lên thành một dịch vụ thu hút sự chú ý ở nhiều quốc gia bởi tính độc đáo

<br>
<br>