13:52 07/08/2022

Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5%

Thuỷ Tiên

Tuần vừa qua, thị trường hồi phục khá mạnh. Đáng chú ý, với việc dòng tiền được lan toả khắp nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép... nên nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5%, trừ SCV giảm 10% nhưng thanh khoản chỉ khoảng 200 đơn vị/phiên...

Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 1
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 2
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 3
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 4
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 5
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 6
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 7
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 8
Dòng tiền lan toả, các cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE chỉ mất điểm trên dưới 5% - Ảnh 9