16:24 03/08/2022

Giá biến động, Phó Chủ tịch không mua 10 triệu cổ phiếu DIG như đăng ký

Hà Anh -

Kết thúc thời gian đăng ký, ông Cương đã không mua cổ phiếu nào trong tổng 10 triệu cổ phiếu đăng ký với lý do không thu xếp kịp tài chính...

Biểu đồ giá cổ phiếu DIG thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu DIG thời gian qua.

Nguyễn Hùng Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 30/6 đến ngày 29/7. Tuy nhiên kết thúc thời gian trên, ông Cương đã không mua cổ phiếu nào trong tổng 10 triệu cổ phiếu đăng ký với lý do không thu xếp kịp tài chính. Như vậy, ông Cường hiện đang sở hữu 10,28% vốn điều lệ tại DIC Corp, tương ứng với hơn 62,7 triệu cổ phiếu..

Như vậy, đây không phải lần đầu tiên ông Cường đăng ký mua cổ phiếu nhưng không thực hiện hoặc thực hiện mua không hết. Cụ thể, từ 10/1 đến 18/2, ông Cường đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhưng kết thúc thời gian chỉ mua được 145.000 cổ phiếu, chiếm 2,9% tổng lượng đăng ký với lý do diễn biến giá cổ phiếu không phù hợp.

Trên thị trường, thì từ đầu năm 2022 tới nay, cổ phiếu DIG liên tục bị bán tháo và cổ phiếu chỉ hồi phục nhẹ trong thời gian gần đây. Cụ thể, từ ngày 11/1 đến 21/6, cổ phiếu DIG giảm 72% từ 98.200 đồng về 27.620 đồng/cổ phiếu và hiện tại mới hồi phục và đang giao dịch vùng 39.600 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông DIG. Theo đó, DIG đã phát hành 109.961.033 cổ phiếu, tỷ lệ 22% - trong đó, phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu là 17% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 5%. Đồng thời, vốn điều lệ của DIG tăng từ hơn 4.998 tỷ đồng lên 6.098,5 tỷ đồng.

Được biết, DIG đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt 575 tỷ đồng (-7% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 79 tỷ đồng (+50% YoY), chủ yếu nhờ bàn giao tại dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ, Nam Vĩnh Yên và Hiệp Phước.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu DIG đi ngang YoY đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 55% YoY đạt 143 tỷ đồng chủ yếu do chi phí liên quan đến thanh lý tài sản thấp hơn (1,8 triệu đồng so với 71 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021).

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) thì kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt hoàn thành 28% và 14% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy không có thay đối đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS trong năm 2022 của chúng tôi là 1,0 nghìn tỷ đồng (+5% YoY).

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng công bố kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, bao gồm (1) lợi nhuận dự kiến từ hoạt động M&A đạt 1,0 nghìn tỷ đồng sẽ ghi nhận vào quý 4/2022 và (2) ghi nhận doanh thu từ việc mở bán các dự án chính như Nam Vĩnh Yên, Vị Thanh và Lam Hạ Center Point.

Ngoài ra, vào ngày 21/07, công ty thông báo sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường (EGM) năm 2022, dự kiến vào tháng 09/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự EGM là 11/8/2022. Nội dung chính trình ĐHCĐ là xin ý kiến cổ đông về điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/ 2022 (Cổ đông đã thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương với 16,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu).