16:29 16/05/2018

Đồng ý cho Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 2

KIỀU LINH

Đến thời điểm hiện tại, lò cao số 2 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường để Formosa vận hành thử nghiệm

Đồng ý cho Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 2.
Đồng ý cho Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 2.

Hội đồng giám sát liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì vừa họp đánh giá kết quả khắc phục các lỗi vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và xem xét cho Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 2. 

Hội đồng giám sát liên ngành đã đánh giá: Đến thời điểm hiện tại, lò cao số 2 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường để Formosa vận hành thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, thời điểm vận hành thử nghiệm lò cao số 2 trong khoảng từ ngày 15 đến 25/5/2018. Khi lò cao số 2 được vận hành thử nghiệm từ tháng 5/2018, tổng sản lượng thép của Formosa trong năm 2018 có thể đạt khoảng 5 triệu tấn thép thành phẩm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng cơ quan tỉnh Hà Tình, chuyên gia, nhà khoa học đã kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường. Kết quả cho thấy, Formosa đã hoàn thành và vận hành ổn định các công trình thu gom, quản lý, xử lý các loại nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình vận hành của lò cao số 2 theo quy định...

Trước đó, từ ngày 29/5/2017, lò cao số 1 được Formosa  đưa vào vận hành thử nghiệm. Từ tháng 7/2017, Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học kiểm tra, đánh giá 11 hạng mục công trình được Formosa vận hành đồng thời với lò cao số 1.

Quá trình kiểm tra đã trưng cầu Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ), Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) thực hiện lấy, phân tích các mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường.

Kết quả đến tháng 12/2017 (khi lò cao số 1 hoạt động đạt công suất thiết kế), các công trình bảo vệ môi trường đối với 11 hạng mục đáp ứng yêu cầu thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đã xác nhận hoàn thành đối với 11 hạng mục này để Formosa đưa vào vận hành chính thức theo quy định.