14:55 13/01/2021

DPM chi gần 274 tỷ trả cổ tức đợt 1/2020

Hà Anh

DPM sẽ chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2020 với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

DPM ước lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 840 tỷ, ước đạt 164% kế hoạch năm.
DPM ước lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 840 tỷ, ước đạt 164% kế hoạch năm.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối để Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (mã DPM-HOSE) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2020.

Theo đó, DPM sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Như vậy, với 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi 273,91 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/1; Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/01/2021 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 19/2/2021.

Năm 2021, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ 766.000 tấn, NPK Phú Mỹ đạt 150.000 tấn, đồng thời tiến hành bảo dưỡng tổng thể nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2021 và tập trung nguồn lực để kiểm soát cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Dự kiến kế hoạch tài chính Tổng công ty hợp nhất năm 2021 với tổng doanh thu đạt 8.331 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt dự kiến đạt 437 tỷ đồng và 365 tỷ đồng.

Đối với công ty mẹ, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 đạt 7.859 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 355 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 10%.

Trước đó, DPM ước lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 840 tỷ, ước đạt 164% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 279 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch năm. Được biết, năm 2020, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu 8.706 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 491 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền 10%.

Trên thị trường, tạm chốt phiên giao dịch sáng 13/1, cổ phiếu DPM tăng 1% lên 19.700 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh 3,36 triệu đơn vị.