16:37 28/09/2007

Dragon Capital giới thiệu chỉ số DC VN30 Index

Hoàng Lộc

Ngày 27/9/2007, tại Tp.HCM, Dragon Capital đã giới thiệu chỉ số Dragon Capital VN30 Index (DC VN30 Index)

Sự xuất hiện chỉ số DC VN30 Index đã góp phần làm cho hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam thêm phong phú và đa dạng.
Sự xuất hiện chỉ số DC VN30 Index đã góp phần làm cho hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam thêm phong phú và đa dạng.
Ngày 27/9/2007, tại Tp.HCM, Dragon Capital đã giới thiệu chỉ số Dragon Capital VN30 Index (DC VN30 Index).

Theo Dragon Capital, đây là một công cụ quản lý đầu tư giúp cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có thêm cơ sở nhận định và đánh giá xu hướng thị trường trong quá trình ra quyết định mua hay bán các loại cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Trong hơn một năm qua, hàng loạt các chỉ số chứng khoán đã được các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, các công ty chứng khoán công bố rộng rãi, giúp các nhà đầu tư có thêm cơ sở nhận định và đánh giá trong quá trình ra quyết định đầu tư.

DC VN30 Index được Dragon Capital xây dựng từ đầu năm 2004 nhằm phản ánh một cách chính xác hơn hiệu quả đầu tư tổng thể trên thị trường Việt Nam.

Chỉ số này ban đầu được xây dựng và sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu nội bộ của Dragon Capital về đánh giá hiệu quả đầu tư. Dragon Capital đã xây dựng DC VN30 Index với nhiều điểm khác biệt so với các chỉ số được công bố gần đây.

Phương pháp tính toán của DC VN30 Index tương tự như phương pháp mà HOSE đang sử dụng để tính VN-Index, tuy nhiên có tham khảo phương pháp tính các chỉ số nổi tiếng trên thế giới (ví dụ như các chỉ số của Standard & Poors).

Điểm khác biệt dễ thấy nhất ở DC VN30 Index là chỉ số này đại diện cho cả 3 thị trường, đo lường các thay đổi về giá cổ phiếu của 30 công ty đại chúng hàng đầu trên thị trường chưng khoán Việt Nam, bao gồm sàn giao dịch Tp.HCM, Hà Nội và thị trường OTC.

Do đó, DC VN30 Index giúp các nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh và bao quát về thị trường thay vì chỉ tập trung vào một thị trường như các chỉ số khác. Tính đại diện của DC VN30 Index thể hiện rõ nhất trong khoảng thời gian sôi động nhất của thị trường chứng khoán vào cuối năm 2006, đầu năm 2007 khi DC VN30 Index tăng cao trước VN-Index.

Bên cạnh đó, đối tượng của DC VN30 Index rộng hơn so với các chỉ số khác, không chỉ bao gồm các nhà đầu tư trong nước mà còn hướng đến các nhà đầu tư nước ngoài.

Với mục tiêu này, DC VN30 Index được xây dựng thành 2 bộ chỉ số: DC VN30 Domestic dành cho các nhà đầu tư trong nước và DC VN30 Foreign dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó DC VN30 Foreign được xây dựng để thể hiện những giới hạn về luật pháp đối với các nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không được quá 30% của ngân hàng niêm yết và công ty chưa niêm yết và 49% của công ty niêm yết.

Hơn nữa, Dragon Capital đi sâu hơn khi xem xét cơ cấu cổ phiếu của các công ty trong danh mục. DC VN30 Index chỉ tính phần cổ phiếu có thể giao dịch (free-loat) vào giá trị thị trường của cổ phiếu. Cách tính này giúp DC VN30 Index phản ánh diễn biến thị trường chính xác hơn trong điều kiện tại các công ty vẫn còn một tỉ lệ cổ phiếu chưa thể giao dịch, ví dụ như các cổ phiếu do Nhà nước sở hữu tại các công ty cổ phần khi mà Nhà nước chưa có chủ trương giảm tỉ lệ sở hữu tại các công ty này.

Mặt khác, Dragon Capital cũng thường xuyên cập nhật và công bố liên tục các chỉ số cơ bản như P/E và EPS cho DC VN30 Index, giúp giảm thiểu khả năng nhầm lẫn về chỉ số như một số trường hợp đã xảy ra trong hơn 1 năm qua.

Với DC VN30 Index, các nhà đầu tư sẽ có thêm một công cụ hiệu quả để nhận định về diễn biến và đánh giá xu hướng thị trường, từ đó có các quyết định đầu tư chuẩn xác hơn. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ có cơ sở cụ thể hơn khi so sánh hiệu quả đầu tư của mình với DC VN30 Index (đặc biệt là DC VN30 Foreign, vốn phản ánh hiệu quả đầu tư trung bình của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

DC VN30 Index cũng sẽ có ích cho các nhà đầu tư tổ chức khi các thành phần của DC VN30 Index có thể được sử dụng để đầu tư theo danh mục thị trường. Thông qua việc công bố DC VN30 Index, Dragon Capital nhắm tới mục tiêu đóng góp tích cực vào sự phát triển đa dạng và vững chắc của thị trường chưng khoán Việt Nam.

Dragon Capital là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và có nhiều kinh nghiệm nhất trên thị trường Việt Nam. Tập đoàn Dragon Capital (DCG) là một định chế ngân hàng đầu tư, được thành lập năm 1994, đến nay DCG là tập đoàn quản lý quỹ lớn nhất và giàu kinh nghiệm nhất tại Việt Nam với tổng tài sản của DCG lên tới hơn 2 tỷ USD.