16:36 07/07/2010

Dragon Capital ra mắt quỹ đầu tư quy mô 45 triệu USD

Duy Cường

Ngày 7/7, Dragon Capital đã ra mắt quỹ đầu tư chuyên về năng lượng tái tạo, sản xuất nước sạch và xử lý chất thải tại Việt Nam

Ông Dominic Scriven cho biết: “Chúng tôi đã thu hút được sự đầu tư đáng kể từ các định chế tài chính hàng đầu như FMO, Ngân hàng Phát triển châu Á, Finnfund và BIO”.
Ông Dominic Scriven cho biết: “Chúng tôi đã thu hút được sự đầu tư đáng kể từ các định chế tài chính hàng đầu như FMO, Ngân hàng Phát triển châu Á, Finnfund và BIO”.
Ngày 7/7/2010, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital đã ra mắt quỹ đầu tư cấp khu vực đầu tiên chuyên về năng lượng tái tạo, sản xuất nước sạch và xử lý chất thải tại Việt Nam.

Quỹ Đầu tư Phát triển sạch có số vốn là 45 triệu USD trong đợt huy động vốn đầu tiên, sẽ do Dragon Capital quản lý.

Ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Dragon Capital, cho biết: “Đây là một quỹ đầu tư sáng tạo và sẽ mang lại lợi nhuận ổn định cũng như các ảnh hưởng tích cực về mặt môi trường, xã hội tại một số quốc gia đang phát triển thuộc lưu vực sông Mê Kông và Brahumputra”.

Đây là quỹ đầu tư bền vững đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam và cũng là quỹ huy động được lượng vốn lớn nhất trong năm 2010 tính tới thời điểm hiện tại của Dragon Capital. Dự kiến quy mô quỹ sẽ tăng lên đến 100 triệu USD sau đợt huy động vốn thứ hai vào năm 2011.

“Chúng tôi đã thu hút được sự đầu tư đáng kể từ các định chế tài chính hàng đầu như FMO, Ngân hàng Phát triển châu Á, Finnfund và BIO. Quỹ Đầu tư Phát triển sạch Mekong Brahmaputra chú trọng đến sự tự chủ về năng lượng đồng thời bảo đảm vấn đề về môi trường, hai vấn đề quyết định trong việc phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam và khu vực châu Á”, ông Dominic Scriven nói.

Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, sản xuất nước sạch, xử lý nước thải, tái chế và xử lý chất thải tại các nước bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan và Bangladesh.

Được biết, tính đến tháng 6/2010, tổng giá trị tài sản Dragon Capital đang quản lý khoảng 1,1 tỉ USD, với hơn 100 nhân viên làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Anh Quốc và Thái Lan.