08:34 12/05/2017

Dự án cao tốc Bắc - Nam không được chỉ định thầu

Song Hà

Yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam khẩn trương thẩm định, trình Chính phủ

Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu hoàn thiện Báo cáo Bộ Chính trị và Báo cáo Quốc 
hội về dự án, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện khởi công và hoàn thành.
Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu hoàn thiện Báo cáo Bộ Chính trị và Báo cáo Quốc hội về dự án, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện khởi công và hoàn thành.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo đối với tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo Phó thủ tướng, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là dự án quan trọng quốc gia, vì vậy cần phải thực hiện trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và các cơ chế, chính sách đầu tư trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam khẩn trương thẩm định, trình Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện Báo cáo Bộ Chính trị và Báo cáo Quốc hội về dự án, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện khởi công và hoàn thành; phân tích sự cần thiết, hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù gắn với tiến độ thực hiện dự án.

Về cơ chế, chính sách đầu tư, Phó thủ tướng nhấn mạnh các cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không thực hiện chỉ định thầu. Các bộ, ngành có cơ chế giám sát chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ; có người chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chống thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Đồng thời không kiến nghị Quốc hội việc cung cấp bảo lãnh, gồm bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết chuyển đổi ngoại tệ, bảo hiểm bên thứ ba thay thế Chính phủ thực hiện cam kết trong hợp đồng.

Đối với các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15/5/2017 để Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng.

Cùng với đó, Phó thủ tướng đồng ý đưa đoạn dự án Dầu Giây - Phan Thiết vào triển khai chung toàn tuyến. Thường trực Chính phủ sẽ họp cho ý kiến về dự án này.

Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ được thành lập để chỉ đạo triển khai đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo triển khai dự án; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện dự án.

Phó thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp huy động nguồn vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc cung cấp tín dụng, bảo đảm Nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo đảm đủ vốn chủ sở hữu theo đúng quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư PPP, không để tình trạng nhà đầu tư dùng toàn bộ tiền vay ngân hàng để thực hiện dự án BOT.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các bộ, ngành liên quan cần có cơ chế giám sát thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, bảo đảm chặt chẽ.

Theo đề án do Bộ Giao thông Vận tải đệ trình Chính phủ, dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ chạy qua 20 tỉnh thành, với tổng đầu tư dự kiến lên tới trên 310.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn phân kỳ khoảng 243.312 tỷ đồng (vốn Nhà nước khoảng 99.456 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư 143.856 tỷ đồng); giai đoạn hoàn thiện khoảng 69.123 tỷ đồng.

Tuyến đường được thiết kế với 6 -10 làn xe, sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành.