22:26 21/07/2011

Dự kiến bầu 4 phó chủ tịch Quốc hội khóa 13

Nguyễn Lê

Kết quả bầu Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội sẽ được công bố vào chiều 23/7

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 đã được khai mạc sáng 21/7 - Ảnh: Chinhphu.vn
Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 đã được khai mạc sáng 21/7 - Ảnh: Chinhphu.vn
Vào cuối phiên họp chiều 21/7 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng đã trình bày tờ trình về số phó chủ tịch Quốc hội và số ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội khóa mới.

Theo đó, ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 gồm 18 thành viên: Chủ tịch Quốc hội, 4 phó chủ tịch và 13 ủy viên, như khóa 12.

Dự kiến, một phó chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực pháp luật-tư pháp; một người về lĩnh vực kinh tế- tài chính; một người về lĩnh vực văn hóa-xã hội và một phó chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

Sáng mai (22/7), các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về  số phó chủ tịch Quốc hội và số ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13. Danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội và các chức danh nói trên sẽ được trình Quốc hội tại phiên họp chiều cùng ngày. Việc bầu cử sẽ được tiến hành vào chiều 23/7.

Cũng trong buổi họp chiều 21/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của 500 đại biểu Quốc hội mới trúng cử .

Trước đó, Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội khóa 13 cho biết, Hội đồng bầu cử đã nhận đơn tố cáo 52 người ứng cử đại biểu Quốc hội, song nội dung nêu trong đơn tố cáo không vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Còn từ khi công bố kết quả và danh sách trúng cử đến nay chưa nhận được đơn thư tố cáo có nội dung mới với người trúng cử Quốc hội khóa 13.