11:21 09/03/2007

Dự thảo Hiệp định Hàng không EU-Hoa Kỳ

Hoàng Thục

Hiệp định Hàng không EU - Hoa Kỳ có thể có giá trị 12 tỷ Euro, mang việc làm cho 80.000 người.

Theo ông Jacques Barrot, Phó chủ tịch của Ủy ban Phụ trách vận tải của EU, dự thảo Hiệp định Hàng không EU - Hoa Kỳ vừa được các nhà đàm phán thông qua.

Ông cũng cho biết, theo dự kiến, dự thảo này sẽ được trình lên Hội đồng Vận tải EU vào ngày 22/3 sắp tới và sau khi được thông qua, Hiệp định có thể có giá trị 12 tỷ Euro và mang việc làm cho 80.000 người.

Những nội dung lớn của Hiệp định được thỏa thuận gồm: một nghị định thư nữa về quyền sở hữu, đầu tư và kiểm soát; quyền cho các hãng hàng không của EU được kinh doanh các chuyến bay giữa một thành phố của Mỹ tới một thành phố thuộc các nước châu Âu; một số quyền tiếp cận cho hàng không của EU với chương trình “bay tới Mỹ” cho vận tải hàng hóa và hành khách được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.

Đồng thời, Hiệp định cũng bao gồm các vấn đề như quyền trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu và thương hiệu trong dịch vụ hàng không; các điều khoản về miễn trừ chống độc quyền để thuận lợi hóa việc phát triển các liên minh hàng không; các quy định về việc xây dựng các cách tiếp cận chung EU-Mỹ trong các tổ chức quốc tế và trong quan hệ với các nước thứ ba; các quy định về hợp tác kỹ thuật EU-Mỹ liên quan đến biến đổi khí hậu.