03:12 19/06/2010

Dừng ngay sửa chữa để cấp điện liên tục tại Hà Nội

Hà Nội chỉ đạo Điện lực Hà Nội dừng ngay việc sửa chữa, cải tạo lưới điện để bảo đảm cấp điện liên tục

Việc cắt điện để sửa chữa, cải tạo nâng cấp các trạm biến thế, hệ thống đường dây thực hiện trong những ngày nắng nóng là không hợp lý.
Việc cắt điện để sửa chữa, cải tạo nâng cấp các trạm biến thế, hệ thống đường dây thực hiện trong những ngày nắng nóng là không hợp lý.
Ngày 18/6, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội dừng ngay việc sửa chữa, cải tạo lưới điện để bảo đảm cấp điện liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Ủy ban cũng đề nghị chỉ sửa chữa, cải tạo lưới điện khi khắc phục các sự cố và xuất phát từ yêu cầu cấp bách về điện liên quan đến an ninh quốc phòng, hoặc phải sửa chữa cải tạo để triển khai việc cấp điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão, úng ngập trong mùa mưa năm 2010.

Một số ngày gần đây, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội bị cắt điện liên tục, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, trường học, bệnh viện.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng, việc này là do Điện lực Hà Nội đã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố.

Việc cắt điện để sửa chữa, cải tạo nâng cấp các trạm biến thế, hệ thống đường dây thực hiện trong những ngày nắng nóng là không hợp lý. Do đó UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương phải kiểm điểm trách nhiệm quản lý ngành của sở.

UBND thành phố cũng yêu cầu Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội tổ chức ứng trực thường xuyên, đảm bảo khắc phục kịp thời các sự cố xẩy ra, đảm bảo cao nhất đáp ứng yêu cầu của các hoạt động, các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, đời sống sinh hoạt của doanh nghiệp, của nhân dân và các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Ủy ban yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, nhất là khu vực cơ quan nhà nước, văn phòng làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thanh Bình (TTXVN)