07:24 08/05/2018

Duyệt khung bồi thường dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Bảo Anh

UBND các tỉnh Ninh Bình, Nam Định chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật

Dự án có tổng chiều dài 15,275 km với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn.
Dự án có tổng chiều dài 15,275 km với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rà soát Khung chính sách để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

UBND các tỉnh Ninh Bình, Nam Định chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyến đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn 4 làn xe, chính là dự án mở rộng quy mô từ dự án thành phần Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1. Dự án có tổng chiều dài 15,275 km với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, việc đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn theo quy mô đường cao tốc có tổng kinh phí giai đoạn 1 khoảng 2.936 tỷ đồng, trong đó sử dụng 1.324 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ còn dư của một số dự án khác. Số còn lại là 1.612 tỷ đồng sẽ lấy từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ bố trí trong dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Dự kiến dự án này sẽ được khởi công vào tháng 8/2018.