23:51 05/01/2009

DXP công bố lợi nhuận ước đạt 32 tỷ đồng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP-HOSE) vừa thông báo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2008

Biểu đồ giá cổ phiếu DXP từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ giá cổ phiếu DXP từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP-HOSE) vừa thông báo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2008.

Theo đó, trong năm 2008, tổng sản lượng thông qua cảng của công ty đạt 3,3 triệu tấn - đạt 143% kế hoạch năm 2008 và tăng trên 43% so với cùng kỳ năm 2007.

Doanh thu của DXP ước đạt 101 tỷ đồng - bằng 149% kế hoạch năm 2008 và tăng trên 35% so với cùng kỳ năm 2007.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 32 tỷ đồng - đạt 291% kế hoạch năm 2008 và tăng 109% so với cùng kỳ năm 2007.

Kết thúc ngày giao dịch 5/1, giá cổ phiếu DXP ở mức 21.500 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 113 tỷ đồng.