08:49 19/09/2007

EU xem xét quy chuẩn an toàn đồ chơi

N.Hạnh

EU thông báo sẽ tái xem xét toàn diện các quy chuẩn đang có hiệu lực liên quan đến tình trạng an toàn của các loại đồ chơi

Có khả năng các thanh tra về chất lượng sản phẩm của EU sẽ thực hiện kiểm tra các địa điểm sản xuất đồ chơi nhập vào châu Âu.
Có khả năng các thanh tra về chất lượng sản phẩm của EU sẽ thực hiện kiểm tra các địa điểm sản xuất đồ chơi nhập vào châu Âu.
Theo AFP, Uỷ ban Bảo vệ người tiêu dùng của EU thông báo đang chuẩn bị cho kế hoạch tái xem xét toàn diện các quy chuẩn đang có hiệu lực liên quan đến tình trạng an toàn của các loại đồ chơi.

EU đang tích cực rà soát lại bản hướng dẫn về các qui chuẩn an toàn cho các loại đồ chơi, để từ đó xác định lại các tiêu chuẩn an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ có hóa chất nguy hiểm trong các loại đồ chơi dành cho trẻ em. EU đang chuẩn bị thủ tục thành lập một cơ quan kiểm soát độc lập của châu Âu.

Theo Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng của EU, trước khi các nước thành viên EU cam kết thực hiện 100% về an toàn sản phẩm, cơ quan nhập khẩu hàng hóa và cơ quan giám sát chất lượng sản phẩm sẽ tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Bà M.Kuneva, chuyên viên thuộc Uỷ ban trên cho biết, có khả năng các thanh tra về chất lượng sản phẩm của EU sẽ thực hiện kiểm tra các địa điểm sản xuất đồ chơi nhập vào châu Âu.