15:09 15/06/2010

FPT công bố lãi 776 tỷ đồng trong 5 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn FPT trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2010

Trụ sở của FPT.
Trụ sở của FPT.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn FPT trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, trong tháng 5/2010, doanh thu của tập đoàn đạt trên 1.700 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2010 đạt gần 7.600 tỷ đồng - tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận toàn Tập đoàn FPT đạt 168 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt trên 776 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trong tháng 5 đạt 103,7 tỷ đồng, lũy kế trong 5 tháng đầu năm đạt 483,9 tỷ đồng.

FPT cho biết, trong tháng 5/2010, các mảng kinh doanh tích hợp hệ thống, phần mềm và dịch vụ tin học trong nước đạt mức tăng trưởng tốt. Ngoài ra, các lĩnh vực kinh doanh khác đều đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, trong tháng 5, Công ty FPT IS đạt doanh số 393,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 60,4 tỷ đồng, tăng 338,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Ở lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT Software (FPT Software) trong tháng 5/2010 đạt doanh thu 58,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9,9 tỷ đồng, hoàn thành 188,5% kế hoạch đề ra.

Trong mảng viễn thông, Công ty FPT Telecom đạt mức doanh thu tháng 5/2010 là 203,8 tỷ đồng. Lợi nhuận của công ty này đạt 49,8 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực phân phối, Công ty Cổ phần Thương mại FPT (FTG) đạt doanh thu 1.009,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của FTG đạt 37,4 tỷ đồng.