12:30 05/01/2021

Gặp khó bởi Covid-19, "mạng ảo" Đông Dương Telecom xin giảm phí viễn thông

Thủy Diệu

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời, theo quy định về phí, lệ phí hiện hành, Bộ không có thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm phí

"Mạng di động ảo" Itelecom của Đông Dương Telecom chính ra mắt thị trường từ ngày 25/4/2019.
"Mạng di động ảo" Itelecom của Đông Dương Telecom chính ra mắt thị trường từ ngày 25/4/2019.

Trong kiến nghị gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây, Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) đề nghị không thu phí thiết lập mạng cố định mặt đất, không thu phí quyền hoạt động viễn thông trong năm 2020 và cho đến khi hết đại dịch Covid-19.

Trong đó, phí thiết lập mạng cố định mặt đất đối với Đông Dương Telecom là gần 800 triệu đồng/năm và phí quyền hoạt động viễn thông (là 0.5% doanh thu dịch vụ viễn thông). Ngoài ra Đông Dương Telecom, đơn vị đang sở hữu mạng di động "ảo" Itelecom còn kiến nghị cơ quan quản lý không thu phí dịch vụ viễn thông công ích. 

Trong thông tin trả lời, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, nghĩa vụ nộp phí quyền hoạt động viễn thông của các doanh nghiệp đã được quy định tại Điều 35 Luật Viễn thông và Điều 30 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ. 

Căn cứ theo các quy định trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12/01/2018), trong đó có quy định về các trường hợp được miễn phí quyền hoạt động.

Cụ thể, thứ nhất là mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; thứ hai mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai; và thứ ba là mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, miễn trừ lãnh sự.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, như vậy, theo quy định về phí, lệ phí  hiện hành, Bộ không có thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm phí. Trong thời gian qua, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đó đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm dừng việc thu đóng góp nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trong năm 2020. 

Văn phòng  Chính phủ cũng có công văn số 10319/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu tạm dừng đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Đối  với  việc thu đóng góp vào Quỹ trong Chương  trình VTCI giai đoạn 2021-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, dự kiến hai phương án để giảm mức đóng góp cho  các doanh nghiệp viễn thông. Theo đó, phương án 1 là sử dụng nguồn kinh phí còn lại của Chương trình 1168 trong 02 năm đầu và thực hiện  thu của các Doanh nghiệp viễn thông từ năm 2023-2025.

Phương án 2 là thu đóng góp vào Quỹ hàng năm trong vòng 5 năm thực hiện Chương trình.

Đối với các kiến nghị về việc miễn nộp phí quyền hoạt động viễn thông, Bộ sẽ giao các đơn vị chức năng tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo để gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định.

"Mạng di động ảo" Itelecom của Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) đã chính ra mắt thị trường từ ngày 25/4/2019, sau 10 năm Đông Dương Telecom được cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông di động.

Khác với các mạng di động khác, Đông Dương Telecom không được cấp băng tần, mà chỉ đi thuê hạ tầng mạng cũng như tần số của doanh nghiệp khác để triển khai dịch vụ di động và bán sản phẩm, và vì thế được gọi là mạng ảo (MVNO - Mobile Virtual Network Operator).