11:15 06/07/2016

Gấp rút xây trung tâm nghiên cứu hạt nhân

Bảo Quyên

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án

Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân được xây dựng nhằm phục vụ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận - Ảnh minh họa.<br>
Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân được xây dựng nhằm phục vụ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận - Ảnh minh họa.<br>
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Theo đó, Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung làm Phó chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Hội đồng tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, thanh toán chi phí thẩm định theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Hiện hai địa điểm được Chính phủ lựa chọn để xây trung tâm là Lâm Đồng hoặc Đồng Nai.