14:47 26/03/2019

Gelex muốn nâng tỷ lệ nắm giữ tại THI lên hơn 83%

Hà Anh

Công ty Thiết bị Điện là công ty con của GEX do ông Nguyễn Trọng Tiếu là thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc của GEX đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Biểu đồ khối lượng giao dịch của THI trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ khối lượng giao dịch của THI trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex (mã GEX) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (mã THI-HOSE).

Theo đó, Công ty Thiết bị Điện là công ty con của GEX do ông Nguyễn Trọng Tiếu là thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc của GEX đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, GEX sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ từ hơn 34,5 triệu cổ phiếu, chiếm 78,52% lên hơn 36,5 triệu cổ phiếu, chiếm 83,06% số lượng cổ phần đang lưu hành. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/3 đến 26/4/2019 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Theo báo cáo thường niên năm 2018, doanh thu năm 2018 của THI đạt hơn 2.220 tỷ đồng, bằng 85,40% kế hoạch (2.600 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt gần 302 tỷ đồng, bằng 73,54% so với kế hoạch (410 tỷ đồng) và cổ tức là 15% bằng 60% so với kế hoạch (25%) và số cổ tức trên dự kiến chi trả ngày 2/4/2019.

Trên thị trường chứng khoán, 1 tháng gần đây giá cổ phiếu giảm 2,45% từ 36.440 đồng xuống còn 35.600 đồng/cổ phiếu.