11:28 17/11/2021

GEX sắp phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Hà Anh

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2021.

Sơ đồ giá cổ phiếu GEX từ đầu năm trên HOSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu GEX từ đầu năm trên HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) thông báo công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của GEX.

Theo đó, ngày 30/11 tới đây, GEX sẽ chốt danh sách cổ đông nhằm phát hành 70.307.136 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ phát hành 9% (100 cổ phiếu được nhận về 9 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2021.

Theo báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2020, doanh thu năm 2020 của GEX đạt 2.971 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm trước đó. Đáng chú ý là, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ đạt gần 985 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 548 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với số lãi 89 tỷ đồng đạt được năm 2019.

Tính đến 31/12/2020, trên BCTC công ty mẹ Gelex có 715,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 13 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Còn trên BCTC hợp nhất năm 2020, GEX có hơn 1.877 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 77 tỷ quỹ đầu tư phát triển; hơn 13 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Gelex đã hoàn tất mua vào 30 triệu cổ phiếu GEX từ ngày 10/11 đến ngày 12/11/2021, giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Tuấn đã nâng sở hữu tại GEX từ hơn 146 triệu cổ phiếu, chiếm 18,75% vốn lên hơn 176 triệu cổ phiếu, chiếm 22,58% vốn. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan là 304.319.998 cổ phiếu, chiếm 38,95% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.

Trên thị trường, từ đầu tháng 11/2021 đến nay cổ phiếu GEX đã tăng khoảng 54%, từ vùng giá 28.000 đồng/cổ phiếu lên 43.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay và biến động tới 98,16% kể từ hồi đầu năm (từ vùng giá 18.850 đồng/cp - 43.300 đồng/cp).